Print This Page

Start

Välkommen till Bushido Luleå Kendos hemsida! Vi är en sektion inom Bushido Luleå Budoklubb och tränar kendo, japansk fullkontaktsfäktning. Inom vår sektion tränar folk med lång erfarenhet, såväl som nybörjare och, från och med hösten 2016, även barn.

Nybörjarkurs, höstterminen 2018

Söndag 23 september kommer vi att öppna för nybörjare. Under terminens tre första träningar är det öppen drop-in för den som vill prova. Följande tider gäller:

- Söndag 23 september, 10-12 
- Tisdag 25 september, 19:00-20:30 
- Söndag 30 september, 10-12

Därefter tränar vi tisdagar 19:00-20:30 samt söndagar 10:00-12:00. Nybörjargruppen delar träningstid med rustningsgruppen och vi gör så mycket gemensamt som vi bara kan. Söndagsträningarna följs alltid av gemensamt fika. 

All information för nybörjarkursen finns här.

Kendokids, höstterminen 2018

Under hösten 2018 kommer vi inte att bedriva någon särskild träningsgrupp för barn. Vi har som målsättning att ta in nya barn till våren 2019. Om du har några frågor får du väldigt gärna kontakta oss.