Print This Page

Start

Välkommen till Bushido Luleå Kendos hemsida! Vi är en sektion inom Bushido Luleå Budoklubb och tränar kendo, japansk fullkontaktsfäktning. Inom vår sektion tränar folk med lång erfarenhet, såväl som nybörjare. Barnträningen ligger för närvarande på is, men vi välkomnar alla som har börjat högstadiet att prova träna med den vanliga nybörjargruppen.

Nybörjarkurs, vårterminen 2020

Söndag 26 januari kommer vi att öppna för nybörjare. Under terminens tre första träningar är det öppen drop-in för den som vill prova. Följande tider gäller:

- Söndag 26 januari, 10-12 
- Tisdag 28 janurai, 19:00-20:30 
- Söndag 2 februari, 10-12

Därefter tränar vi tisdagar 19:00-20:30 samt söndagar 10:00-12:00. Nybörjargruppen delar träningstid med rustningsgruppen och vi gör så mycket gemensamt som vi bara kan. Söndagsträningarna följs alltid av gemensamt fika. 

All information för nybörjarkursen finns här.

Kendokids

För närvarande bedriver vi någon särskild träningsgrupp för barn. Vi har dock som målsättning att åter starta en sådan. Om du har några frågor eller vill anmäla intresse får du väldigt gärna kontakta oss.