Print This Page

Start

Välkommen till Bushido Luleå Kendos hemsida! Vi är en sektion inom Bushido Luleå Budoklubb och tränar kendo, japansk fullkontaktsfäktning. Inom vår sektion tränar folk med lång erfarenhet, såväl som nybörjare. Barnträningen ligger för närvarande på is, men vi välkomnar alla som har börjat högstadiet att prova träna med den vanliga nybörjargruppen.

Nybörjarkurs, höstterminen 2020

Söndag 27 september kommer vi att öppna för nybörjare. Under terminens tre första träningar är det öppen drop-in för den som vill prova. Följande tider gäller:

- Söndag 27 september, 10-12, i D-hallen i Luleå Energi arena
- Tisdag 29 september, 19:00-20:30, i Motionssal i Hälsans hus
- Söndag 4 oktober, 10-12
, i D-hallen i Luleå Energi arena

Därefter tränar vi tisdagar 19:00-20:30 samt söndagar 10:00-12:00. Nybörjargruppen delar träningstid med rustningsgruppen och vi gör så mycket gemensamt som vi bara kan. Söndagsträningarna följs alltid av gemensamt fika. 

För att minska smittspridningen har vi vissa regler. Det viktigaste är att man ska stanna hemma vid sjukdomssymtom. Därutöver tränar vi med munskydd, för att minska risken för droppsmitta. Om man inte har munskydd kommer vi ha att sälja till ett lågt pris.  

All information för nybörjarkursen finns här.

Kendokids

För närvarande bedriver vi någon särskild träningsgrupp för barn.