Print This Page

Start

Välkommen till Bushido Luleå Kendos hemsida! Vi är en sektion inom Bushido Luleå Budoklubb och tränar kendo, japansk fullkontaktsfäktning. Inom vår sektion tränar folk med lång erfarenhet, såväl som nybörjare. Barnträningen ligger för närvarande på is, men vi välkomnar alla som har börjat högstadiet att prova träna med nybörjargruppen.

Nybörjarkurs, vårterminen

Söndag 6 februari kommer vi att öppna för nybörjare. Under terminens tre första träningar är det öppen drop-in för den som vill prova. Följande tider gäller:

- Söndag 6 februari, 10-12, i D-hallen i Luleå Energi arena
- Torsdag 10 februari, 19:00-20:30, i Motionssal i Hälsans hus
- Söndag 13 februari, 10-12
, i D-hallen i Luleå Energi arena

Därefter tränar vi torsdagar 19:00-20:30 samt söndagar 10:00-12:00. Nybörjargruppen delar träningstid med rustningsgruppen och vi gör så mycket gemensamt som vi bara kan. Söndagsträningarna följs alltid av gemensamt fika.

All information för nybörjarkursen finns här.